Samoograničenje

Priređivač Vam omogućava dvije vrste ograničenja:

  1. Ograničenje uplate
  2. Ograničenje gubitka

Ograničenje uplate

Ograničenje uplate omogućava korisniku da ograniči iznos uplate depozita koji može da izvrši u odabranom vremenskom periodu.

Npr. Korisnik je aktivirao ograničenje depozita od 10KM dnevno i sada želi uplatiti 6KM. Prilikom uplate depozita posmatra se koji je ukupan iznos korisnik uplatio od trenutka aktivacije ograničenja do trenutka kada želi da izvrši uplatu depozita. Ako iznos depozita u vremenu od kada je postavio ograničenje depozita premaši limit depozita, onda transakcija depozita neće proći.

Ograničenje gubitka

Igrač može da postavi ograničenje gubitka za određeni vremenski period, i to za:

–              Dan (24H)

–              Sedmica (168H)

–              Mjesec (720H)

Početno vrijeme računanja ograničenja nastupa od momenta postavke istog.

Primjer 1: Ukoliko igrač u 13:30h tekućeg dana postavi ograničenje gubitka na 40Km za dan, ograničenje će biti primijenjeno naredna 24h, odnosno do 13:30h sljedećeg dana.

Ukoliko je za podešeni vremenski period ograničenja gubitka, iznos ostvarenih dobitaka manji od iznosa uplata igre, igrač je u gubitku za taj iznos (ostvareni dobici – uplata igre).

Primjer 2: Ukoliko je za vrijeme trajanja postavljenog ograničenja gubitka iznos uplate igre 158Km a dobici 120Km, igrač je u gubitku 38Km.

Postavkom ograničenja gubitka, za određeni vremenski period, igraču je onemogućeno da izgubi više od zadatog iznosa na način što je igraču onemogućena uplata ukoliko zbir te uplate i trenutnog gubitka premašuje podešeno ograničenje gubitka.

Primjer 3: Ukoliko igrač postavi dnevno ograničenje gubitka u 13:30h na 50Km, u navedenom vremenskom intervalu ograničenja ima iznos uplata 350Km, i iznos ostvarenog dobitka 301Km, i pokuša da uplati tiket sa 2Km uplata se neće izvršiti jer je zbir pokušanog iznosa uplate i iznosa gubitka veći od postavljenog ograničenja, dok ukoliko bi igrač pokušao da uplati 1Km uplata bi prošla, jer iznos pokušane uplate i trenutnog gubitka odgovara igračevom postavljenom ograničenju.

Napomena: Ukoliko je korisnik uplatio tiket koristeći iznos bonus sredstava, taj iznos se ne uzima u obzir pri izračunavanju limita. Međutim, ukoliko je opklada uplaćena sa bonus novcem, i ista je dobitna, taj iznos se posmatra kao iznos dobitka.