Od čega zavisi vrijednost “Cash out-a”?

Mogućnost i vrijednost “Cash out-a” zavisi od broja pogođenih događaja i ukupne kvote aktivnih događaja na tiketu.

Mjerodavna/važeća je isplata koju je korisnik prihavatio, dok naknadni i konačni razultati nemaju nikakav uticaj na već prihvaćenu isplatu.

Jednom naplaćeni tiket putem “Cash out” opcije ne može se poništiti niti ponovo naplatiti.

Zbog eventualnih tehničkih problema kao i u slučaju očigledne greške u ponudi za opciju “Cash out”, Priređivač zadržava pravo da suspenduje eventualnu isplatu, da izvrsi korekciju ponude kvota za određene mečeve koje su bile u momentu poslatog zahtjeva za isplatu, kao i da na osnovu toga ispravi iznos za isplatu .

Priređivač zadržava pravo da naknadno  suspenduje eventualnu isplatu, odnosno da izvrši povraćaj sredstava koja su neregularno isplaćena korisniku na bilo koji način.

Primjer:

-isplaćen “Cash out” na tiket koji je u momentu zahtjeva već bio gubitan;

-isplaćen “Cash out” usljed pogrešne obrade rezultata na bilo kojem meču u ponudi Priređivača.

Priređivač ne snosi odgovornost za nedostupnu opciju “Cash out” usljed pogrešne obrade rezultata na bilo kojem meču u ponudi Priređivača.